Обяви за работа в Софияот bg-rabota.com

Обяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

София Люлин - Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността


София Люлин - Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори


София Люлин - Други оператори на стационарни машини и съоръжения


София Изток - Други медицински и здравни специалисти


София Изток - Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството


София Изток - Специалисти по бази данни и мрежи


София Люлин - Други оператори на стационарни машини и съоръжения


София Изток - Посредници в бизнес услугите


София Възраждане - Персонал, информиращ клиенти


София Люлин - Посредници в търговията и продажбите


София Люлин - Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността


София Възраждане - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


София Изток - Посредници в търговията и продажбите


София Възраждане - Административни специалисти


София Сердика - Други преподаватели


София Люлин - Продавачи в магазини


София Люлин - Друг обслужващ персонал


София Сердика - Общи административни служители


София Изток - Персонал, водещ счетоводни сметки и документи


София Изток - Специалисти по физически и химически науки и науки за земята


София Сердика - Персонал, полагащ здравни грижи за хора


София Сердика - Строители на сгради и сродни на тях


София Изток - Работници в добивната промишленост и строителството


София Изток - Готвачи


София Изток - Улични продавачи на нехранителни стоки


София Изток - Продавачи в магазини


София Сердика - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


София Люлин - Продавачи в магазини


София Възраждане - Сервитьори и бармани


София Люлин - Готвачи
Общо 768 обяви Страница от 26  Предишна | Следваща