Обяви за работа в Софияот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

София Люлин - Строители на сгради и сродни на тях


София Люлин - Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях


София Люлин - Посредници в търговията и продажбите


София Сердика - Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия


София Люлин - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


София Сердика - Административни специалисти


София Люлин - Персонал, полагащ здравни грижи за хора


София Люлин - Продавачи в магазини


София Люлин - Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността


София Люлин - Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост


София Люлин - Готвачи


София Изток - Продавачи в магазини


София Възраждане - Работници в преработващата промишленост


София Изток - Сервитьори и бармани


София Възраждане - Приложни специалисти във физическите и техническите науки


София Сердика - Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника


София Сердика - Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия


София Възраждане - Ръководители в бизнес услугите и административните дейности


София Люлин - Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността


София Люлин - Персонал, полагащ здравни грижи за хора


София Люлин - Продавачи в магазини


София Възраждане - Работници в добивната промишленост и строителството


София Сердика - Административни приложни специалисти


София Възраждане - Специалисти по бази данни и мрежи


София Възраждане - Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори


София Възраждане - Помощници при приготвянето на храни


София Сердика - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


София Сердика - Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях


София Възраждане - Помощници при приготвянето на храни


София Сердика - Персонал, информиращ клиенти
Общо 905 обяви Страница от 31  Предишна | Следваща