Обяви за работа в Софияот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

София Сердика - Персонал, полагащ здравни грижи за хора


София Сердика - Строители на сгради и сродни на тях


София Изток - Работници в добивната промишленост и строителството


София Изток - Готвачи


София Изток - Улични продавачи на нехранителни стоки


София Изток - Продавачи в магазини


София Сердика - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


София Люлин - Продавачи в магазини


София Възраждане - Сервитьори и бармани


София Люлин - Готвачи


София Люлин - Оператори на подвижни съоръжения


София Изток - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


София Изток - Посредници в бизнес услугите


София Сердика - Приложни специалисти в държавната администрация


София Сердика - Специалисти по бази данни и мрежи


София Люлин - Продавачи в магазини


София Възраждане - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


София Люлин - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


София Люлин - Други преподаватели


София Изток - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


София Люлин - Готвачи


София Изток - Посредници в бизнес услугите


София Изток - Посредници в бизнес услугите


София Изток - Посредници в бизнес услугите


София Люлин - Печатари и сродни на тях


София Възраждане - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


София Изток - Друг персонал, зает с търговия


София Изток - Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения


София Изток - Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника


София Изток - Готвачи
Общо 748 обяви Страница от 25  Предишна | Следваща